Přihlásit se


O nás...

Klub českých turistů Děčín je občanské sdružení, které sdružuje všechny přátele pohybu v přírodě všemi druhy přesunů - tzn. vyznavače pěší, vysokohorské(VHT), cyklo a lyžařské turistiky. Naše činnost je velmi rozmanitá a zachycena v plánu akcí. Některé akce mají již svou tradici, neboť se každoročně opakují: Novoroční výstup na Chmelník, rozloučení s turistickou sezónou atd. Kromě těchto tradičních akcí pořádáme každý týden v sobotu výlety pěší i cyklo a různé víkendové akce. V zimním období pořádáme lyžařské výlety na běžkách.

Členové našeho odboru se schází na svých pravidelných členských schůzích, které se konají vždy druhé pondělí v měsíci (s vyjímkou července a srpna terminy v plánu akcí ) v Klubu seniorů v Děčíně IV , Bezručova ulice ( naproti restauraci Kanál ) od 17.30 hodin ( případné změny viz nástěnka ). V rámci schůzí (především v zimním období ) probíhá promítání diapozitivů, digi projekce a besedy. Promítání i schůze jsou veřejně přístupné, takže velmi vítáme i nečleny a nové zájemce o turistiku.

Naše členy i nejširší veřejnost informujeme o dění v odboru pomocí nástěnky na fasádě domu v Bezručově ulici - Senior klub Zlatý podzim.

Náš odbor řídí šestičlenný výbor ve složení:

ing.Vladimír Bažant - předseda - Liberecká 1101/3 Děčín 2 , tel. 723 110 725, mail: bazantv@seznam.cz

Bucharová Jana - jednatelka - 734 749 553

Dagmar Pospíšilová - hospodářka, pokladní - tel. 606 524 214, mail d.pospisilo@seznam.cz

Václav Nič - značení - tel. 736 754 135

Karel Veselý databáze členů - tel. 770 197 310 , karel.ves45@gmail.com

ing. Fiurášek Josef tel. 705 007 810 , joseffiurasek@seznam.cz

V dalších funkcích pracují:

Ing. Zdeněk Šouta - revizor odboru

Václav Nič - předseda značkařského obvodu okresu Děčín