Přihlásit se


Značkaři


O značkařích

V našem klubu aktivně působí 14 značkařů ve složení 5 instruktorů značení, 7 vedoucích značkařů a 2 zaškolení značkaři. Společně se značkaři dalších klubů v okrese Děčín se staráme o 795 km pěších značených tras a 26,5 km jezdeckých tras (hippotras). Značené trasy udržujeme v Labských pískovcích a v části Lužických hor a Českého středohoří.

Nová TZT Děčín - Jílové
11.02.2021 V.Nič
příloha1 příloha2
V druhé polovině roku 2020 značkaři vyznačili novou modrou TZT Děčín - Jílové. Trasa začíná na východišti u Tyršova mostu. Pokračuje k hl. nádr. a dále kolem Jílovského potoka který 3x přechází, naposledy přes Ovčí můstek. Dalším zastavením je pomník Fr. Jošta, významného zámeckého zahradníka, který v tomto místě zahynul při lovu. Z místní části Jesenice je odbočka k Thunské kapli. Trasa obchází Popovický vrch severní stranou kolem studánky a přes louky u Krásného Studence vstupuje do lesa a po skalnatém hřebínku přijde k TIM Bílý kříž. Zde je tabule s informací o Bynovském rytíři a turistické odpočivadlo. Odbočuje zde také zelená TZT směr Bynov a dále k červené směr Sněžník. Od Bílého kříže pokračuje trasa po lesní cestě kolem Thielova pramene až do sedla mezi Kloboukem a Lotarovým vrchem. Odtud je odbočka k Jägerbauerovu zastavení. Od křižovatky se směrovkami dále pokračuje trasa směr Jílové střídavě loukami a lesem. Přichází do Horního Jílového a potom k žel. stanici Jílové. Bohužel vlak vás odsud již neodveze, provoz na trati byl zastaven. Od nádraží trasa sestoupí nejprve po schodech a ulicí na náměstí k zámku. Celá trasa měří 12,5 km. Značkaři KČT Děčín vás srdečně zvou na procházku po této nové trase.

Plán obnovy TZT rok 2022
19.02.2020 V.Nič
příloha1 příloha2
Pro tento rok je v plánu obnovy značení TZT 356 km. Obnova značení bude ale ztížena kalamitními lesními těžbami a doprovodnými jevy s touto těžbou (rozježděné a poškozené cesty, uzavírky z důvodu lesních prací, apod.). Některé trasy se budou muset zkontrolovat a opravit nebo doplnit značení i mimo tento pravidelný plán tříleté obnovy TZT. Se Správou NP České Švýcarsko spolupracujeme na přeložkách a nutných uzavírkách TZT z důvodu nabezpečí rozpadajících se kůrovcem napadených porostů.

rok 2019 - 130 let oslav značení
09.01.2020 V.Nič
příloha1 příloha2
V roce 2019 uplynulo 130 let od vyznačení první turistické trasy Klubem českých turistů v údolí Vltavy v oblasti dnes zatopených Svatojánských proudů. To si značkaři připomněli na několika slavnostních setkání, jak v terénu, tak při slavnostních příležitostech. V rámci naší Ústecké Oblasti se konalo setkání na Vlčí hoře a celostátní ve Svatém Janu pod Skalou. Bylo oceněno 15 značkařů v Senátu PČR. KČT Děčín se může pochlubit, že z těchto oceněných značkařů byli hned dva z jeho řad, ing. Jan Jiříček a Václav Nič. Největší pocty se dostalo nestoru českého značení, dnes 90-letému ing. Milanovi Pernicovi z Brna, kterého ocenil prezident republiky při příležitosti státního svátku 28.října státním vyznamenáním. Je to poprvé, kdy takto vysoké vyznamenání dostal člen KČT za práci v turistice. V letních měsících proběhla výstava "Zdrávi došli!" v Národním památníku Na Vítkově v Praze.

Plán obnovy r. 2021 byl s problémy
09.11.2018 V.Nič
příloha1
V roce 2021 měl ZO (značkařský obvod) Děčín v plánu 289 km pravidelné obnovy značených tras. Z důvodu mimořádných kůrovcových těžeb v lesích jsme museli opravovat značení na mnoha trasách a na některých jsme značení nemohli provést z důvodu nedokončených lesnických zásahů. Tyto trasy se nám přesunuly do plánu obnovy značení do dalšího roku. Jedná se o 19 km nesplněné obnovy značení.

problémy průchodu přes pastviny
09.11.2018 V.Nič
příloha1 příloha2
Z důvodu zaplocení rozsáhlých pastvin el. ohradníky jsme smazali zelenou TZT Dobkovice - Javory. Bohužel těchto uzavírek na velkých pastevních plochách přibývá a krajina se tak stává neprůchodnou. Z toho důvodu přijala Rada značení KČT návrh tabulky, která bude umístěna na některých TZT procházejících pastvinami.